در چه صورت ملک و  عقد قرارداد بی اعتبار میشود ؟

  • 1 سال ago
  • 1

اگر  عقود و ملک مورد معامله باعث :
1   نقض و شکسته شدن قانونی
2  عدم تایید ملک یا معامله از سوی وزارت خانه و ارگان های امنیتی
3  پایان یافتن مهلت قانونی برای شروع پروژه های معرفی شده به وزارت خانه مربوطه
4  عدم پایان کار طبق برنامه ارائه و ثبت شده به وزارت خانه مربوطه

Join The Discussion

Compare listings

Compare
شروع گفتگو
به راهنمایی نیاز دارید؟
سلام.
میتونم کمکتون کنم؟