فرق سند دور قرمز و دور آبی در چیست ؟

  • 1 سال ago
  • 1

سند های آبی برای زمین هایی صارد می شود که بنا و سازه ای ندارند و میتوان برای آنها مجوز ساخت گرفت .
سند های قرمز برای خانه ها و اموال غیر منقولی است که و بصورت تفکیکی درخواست و صادر می شود به این معنا که شما با خرید ملک سند قرمز دریافت میکنید .

Join The Discussion

Compare listings

Compare
شروع گفتگو
به راهنمایی نیاز دارید؟
سلام.
میتونم کمکتون کنم؟